Float banner left
Float banner right
THIẾT BỊ ÂM THANH TRỢ GIẢNG

Pin sạc Camelion 9V (Vàng)

 • Pin sạc Camelion 9V (Vàng)
 • Pin sạc Camelion 9V (Vàng)
 • 120,000 đ
 • Tiết kiệm: 0 đ
 • 120,000 đ

Sạc và Pin sạc cho Micro của Máy trợ giảng | THIẾT BỊ ÂM THANH TRỢ GIẢNG

Pin sạc Camelion 9V (Vàng)

 • Tên sản phẩm: Pin sạc Camelion 9V (Vàng)
 • Type: Sạc và Pin sạc cho Micro của Máy trợ giảng | THIẾT BỊ ÂM THANH TRỢ GIẢNG
 • Mã sản phẩm: Pin 9V- sac
 • Giá niêm yết: 120,000 đ
 • Tiết kiệm: 0 đ
 • Giá: 120,000

Thông tin sản phẩm

 Pin sạc 9v Camelion Rechargeable NH9V200BP1
Pin sạc 9v Camelion: 9v - NiMh
Kích thước: 47,5 x 25,5 x 16,5mm
Nhà SX: Camelion - China
Hàng mới: 100%

ĐVT: Vỉ / 1 viên