Float banner left
Float banner right
Tin tức

Hướng dẫn sử dụng Thang nhôm 4 đoạn PAL (Đài Loan)

Cập nhập: 19/7/2015

Hướng dẫn 16 tư thế sử dụng của thang gấp 4 đoạn PAL

 Hướng dẫn 16 tư thế sử dụng của thang gấp 4 đoạn PAL

2. 16 tư thế sử dụng của thang gấp 4 đoạn PAL chỉ áp dụng cho các Seri  B6 (Nếu Quý vị không xem rõ hình vẽ, Quý vị có thể Click đây và Zoom lên để xem rõ hơn)